FOTO PANORÀMICA DE L'ABRERA DEL 1971.
Tres fotografies panoràmiques d'Abrera de l'any 1971 ens mostren una imatge d'un poble on començava a construir-se enmig de camps de conreu , principalment vinyes i camps fruiters.


DATA: 29 de desembre de 2010 [Catalogada el 07/02/2011]


FONT: Antoni Muñoz Franch.