PARC DE L'ESTACIÓ PRIMAVERAL.
Parc de l'Estació durant el mes d'abril.

DATA: Abril de 2011 [Catalogada el 18/05/2011]