Carrer de la Font any 1960FONT: Joaquima Bou.
Data: 15 de juny 2016.