Passeig de l'Església l'any 1958 i l'any 1999

Passeig de l'Església l'any 1958:


Passeig de l'Església l'any 1999:


FONT: Joaquima Bou.
Data: 15 de juny 2016.