Restaurant Els Tres porrons, aproximadament sobre els anys 1980

Fotografia en color de restaurant Els 3 porrons. Aproxiamadament sobre els anys 1980.


FONT: Joaquima Bou.
Data: 15 de juny 2016.