El Restaurant Els 3 porrons i el carrer Rebató

Imatges històriques del Restaurant Els 3 porrons i del carrer Rebató, al voltant dels anys 1960.

FONT: Joaquima Bou.
Data: 15 de juny 2016.