Sortida del dia 5 de juny de 2016

Sortida pel nou camí del riu Llobregat. Aquest tram forma part del GR que unirà el mar amb les fonts del Llobregat, que la Diputació de Barcelona està impulsant.


FONT: ANDA. Jaime González.
Data: 12 de juny de 2016.